Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

  Ośrodki wsparcia dziennego

  1. Dom Dziennego Pobytu
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

  Z dniem 01.01.2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Św. Wincentego 85 i Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 zostały wydzielone ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

  Z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XLI/1128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. utworzono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowy dom samopomocy typu A i B pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”.

  Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i osób z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

  Ośrodek zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - siedziba Domu z ofertą dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz przy ul. Suwalskiej 11 - oferta dla osób upośledzonych umysłowo.