Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

  ul. Św. Wincentego 85
  tel.: (22) 614 21 33
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Dyrektor: Katarzyna Tomanek - Bukowska

  ŚDS funkcjonuje:
  Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00


  Zadania ŚDS

  Placówka dysponuje 30 – ma miejscami. Placówka zapewnia 1 gorący posiłek dziennie. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w ramach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką rehabilitacji osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym. Celem działalności jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i przystosowanie do funkcjonowania w środowisku m. in. poprzez:

  • wsparcie psychiczne i społeczne
  • przeciwdziałanie izolacji społecznej
  • aktywizację
  • przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu
  • pomoc w zachowaniu struktury dnia
  • pomoc w przeciwdziałaniu degradacyjnym skutkom choroby

  Cele osiąga się poprzez prowadzenie zajęć profilaktyczno - rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

  W strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działa również całodobowe mieszkanie terapeutyczno - readaptacyjne, którego oferta adresowana jest docelowo dla 4 osób.

  Program mieszkania traktowany jest łącznie z udziałem w zajęciach ŚDS - dziennego. Polega on na readaptacji do samodzielności życiowej osób, które na skutek choroby psychicznej utraciły czasowo zdolność do samodzielnego mieszkania. ŚDS całodobowy nie ma charakteru mieszkania docelowego. Pobyt tam powinien doprowadzić do usamodzielnienia się i powrotu do własnego mieszkania.

  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek


  Uroczystości w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Św. Wincentego 85

  W Środowiskowym Domu Samopomocy, przy ul. Św. Wincentego 85, odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi i poświęcenia przekazanych Domowi dodatkowych pomieszczeń. Uroczystość miała miejsce 3 kwietnia 2012 roku i była połączona z tradycyjnie już organizowanym Śniadaniem Wielkanocnym. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele: Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz  Kurii Biskupiej.

  Jesienią 2011 roku Środowiskowemu Domowi Samopomocy, na mocy Uchwały Zarządu Dzielnicy Targówek, użyczone zostały dodatkowe lokale. Fakt ten jest bardzo istotny z uwagi na konieczność spełnienia przez Dom, do końca 2014 roku, standardów powierzchniowych. Zostały one ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku. Dzięki temu Dom będzie mógł utrzymać, zbliżoną do dotychczasowego poziomu, liczbę miejsc. Bezpośrednio przekłada się to na, ilość przekazywanych z środków Wojewody Mazowieckiego, miesięcznych dotacji na funkcjonowanie Domu.

  Środowiskowy Dom Samopomocy  stanowi  ważny element, funkcjonującego w Dzielnicy Targówek, systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Zaczął się on kształtować po 1994 roku, a więc od momentu wejścia w życie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Na Targówku ukształtował się modelowy, w  skali województwa i kraju, system wsparcia. Tworzą go; jednostki służby zdrowia (całodobowy i dzienny odział psychiatrii Szpitala Bródnowskiego, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego), jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy z miejscami całodobowego pobytu dla osób przewlekle chorych psychicznie, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze) oraz  organizacje pozarządowe (Warsztat Terapii Zajęciowej i Klub Pacjenta „Promyk”).

  Powstały w 1998 roku Środowiskowy Dom Samopomocy bardzo dobrze trafił w potrzeby mieszkańców Dzielnicy. Głównym celem i zadaniem takiego ośrodka jest tworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Początkowo do ośrodka trafiały osoby długoletnio hospitalizowane. W  tym miejscu uczyły się jak  samodzielnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Co można było zaobserwować, już po kilku latach pobytu działalności, to znaczny spadek -  wśród osób uczęszczających na zajęcia - ilości i długości hospitalizacji. Potwierdziły to badania, przeprowadzone przez Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy, wśród uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa Mazowieckiego. Dzięki tak stworzonemu systemowi możliwe jest zatem, funkcjonowanie osoby ciężko chorej w środowisku lokalnym,  nie zaś poza jego marginesem.

  14 lat działalności Domu niesie ze sobą chęć dalszego, dostosowanego do wciąż ewoluujących potrzeb, rozwoju. Liczba osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami psychicznymi dynamicznie rośnie każdego roku. Symboliczne „przecięcie wstęgi” do przekazanych Środowiskowemu Domowi Samopomocy  pomieszczeń,  to dowód  dużego zainteresowania władz samorządowych i wojewódzkich, zdrowiem psychicznym mieszkańców Targówka.

  Sporządził:
  Rafał Michalak – kierownik ŚDS
  przy ul. Św. Wincentego 85

  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek